Görme Engelliler

2018 LGS Tercihlerinin Detayları

2018 LGS Tercihlerinin Detayları

2018 Ortaöğretim kurumlarına tercih sürecinde, sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte  02-13 Temmuz tarihleri arasında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacaktır. 30 Temmuz 2018 tarihinde yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar da açıklanacak ve istediği herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler için nakil tercih başvuruları başlayacaktır.

 

Tercih döneminde,

1, Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara,

2. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara,

3.Pansiyonlu okullara tercih işlemleri aynı anda yapılacaktır.

Merkezi sınava girmemiş olan öğrenciler, Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve Pansiyonlu okullar olmak üzere yalnızca iki grupta tercih hakkına sahip olacaktır.

 

Öğrenciler her üç gruptan en fazla 5, toplamda 15 tercih hakkına sahiptir.

 

Tercih işlemlerinde sınava giren ya da girmeyen tüm öğrenciler  öncelikle ‘Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar’ arasından en fazla beş tercih yapacaktır. Yerel okullara tercihler yapılmadan, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak yerleştirme işlemlerinde öncelikle öğrencinin Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okul tercihleri dikkate alınacak, öğrencinin Merkezi Sınav Puanı (MSP) ile yerleşememesi durumunda yerel okul tercihlerine bakılacaktır.

 

Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullara Tercihler Nasıl Yapılacak?

 

Yerel yerleştirme tercihlerinde öğrenciler ‘Yeşil’, ‘Mavi’ ve ‘Kırmızı’ olmak üzere üç kayıt alanından tercih yapabilecektir. Öğrenciler, yeşil renkli kayıt alanından en az 3 tercih yapmak durumundadır; daha sonra isterlerse kırmızı ve mavi kayıt alanlarından toplamda iki tercih hakkı daha kullanabilecektir.

Yeşil renkli ‘kayıt alanı’;  öğrencinin ikamet adresinde bulunan okulları,

Mavi renkli ‘komşu kayıt alanı; ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları,

Kırmızı renkli ‘Diğer’ kayıt alanı; kayıt ve komşu kayıt alanında olmayan il içi ya da il dışı kayıt alanlarını ifade eder.

Yerel Yerleştirme İşlemlerinde Öncelikler (Ölçütler)

Yerel yerleştirme işlemleri sırasında aynı kayıt alanında bulunan okulları tercih eden öğrenciler, kendi aralarında altı tür ölçüte göre değerlendirilecektir. Bu ölçütler:

 

1. Kayıt Alanı

2. Ortaokulda Bulunuşluluk

3. Tercih Önceliği

4. Başarı Dilimleri

5. Özürsüz Devamsızlık

6. Yaş

 

Kayıt Alanı Ölçütü Yerleştirmeleri Nasıl Etkiler?

 

Kayıt alanı ölçütüne göre; aynı kayıt alanını tercih eden öğrenciler arasında ikamet adresi kayıt alanında bulunan öğrenci avantajlıdır.  A. bölgesinde bir Anadolu lisesini tercih etmiş öğrenciler içinde,  öncelikle ikamet adresi A. bölgesinde bulunan adaylar yerleştirilecektir. Kontanjan kalması durumunda ise, Komşu kayıt alanı ile Kırmızı yani diğer kayıt alanından A. bölgesi okulunu tercih etmiş öğrenciler arasında da komşu kayıt alanından tercih yapmış öğrenciler aantajlı olacaktır.

 

Ortaokulda Bulunuşluluk Ölçütü Yerleştirmeleri Nasıl Etkiler?

 

1. Aynı kayıt alanından tercihte bulunan öğrenciler arasında, tercih ettiği kayıt alanında bir ortaokuldan mezun olan öürenci komşu ya da diğer kayıt alanlarından mezun olmuş öğrenciye göre önceliklidir.

 

2. Aynı kayıt alanında bulunan bir ortaokuldan mezun olmuş öğrenciler arasında ortaokulda dönem olarak daha fazla okumuş olan öğrenci yerleştirmede önceliklidir.  Örneğin A. Bölgesinde bir Anadolu lisesini tercih eden  öğrenciler arasında A. Bölgesindeki ortaokulda sekiz dönem bulunmuş öğrenci yedi ya da daha az dönem bulunmuş öğrenciden avantajlıdır. Dolayısıyla  öğrenci, tercih edilen okulun bulunduğu kayıt alanındaki bir ortaokulda dönem itibariyle  ne kadar az bulunmuşsa yerleştirilme şansı o oranda düşmektedir.

 

Kayıt alanında bir ortaokulda bulunuşluluğa göre öncelik sırası şu şekildedir:

 

1. Sekiz Dönem

2. Yedi Dönem

3. Altı Dönem

4. Beş Dönem

5. Dört Dönem

6. Üç Dönem

7. İki Dönem

8. Bir Dönem

 

Dezavantajlı Gruba Dikkat!

 

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Klavuzunun 1.5.2 Yerel Yerleştirme Bailığının b maddesi ii bendinde belirtildiği gibi bazı özel hallerde, öğrencinin tercihler sırasında durumunu okul müdürlüğüne belgelendirmesi şartıyla öğrenci ortaokulda bulunuşluluk ölçütünden puan kaybetmeyecektir.  Tayin, zorunlu nakile tabii olma, doğal afet ya da emeklilik gibi zorunlu nedenlerle il dışından gelenlerin çocukları, ikinci derece yakınlarının yanında ikamet eden çocuklar, eğitim ya da bakım tedbiri verilenler, koruma kararı olan, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar,  Suç mağduru çocuklar, milli sporcular, tutuklu ve hükümlü çocuklar, aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde İkameti geçici olarak değiştirilenler vs. bu hüküm kapsamındadır.

 

Öğrencilerin Tercih Sıralamaları Yerel Yerleştirmelerde Ölçüt Olrak Alınacaktır

Öğrencilerin tercih önceliği, yerel yerleştirmelerde bir ölçüt olarak alınacaktır.

 

Öğrencinin Ortaokuldaki Başarı Puanı Yerel Yerleştrmeleri Etkileyecektir

 

Yerel yerleştirmelerde ortaokul başarı puanı yüksek olan öğrenci önceliklidir. Başarı dilimleri ölçüt olarak alınmıştır. Bu noktada üç düzey başarı dilimine  bakılacaktır:

 

1. Ortaokul Başarı Puanı 80-100 arasında olanlar,

2. Ortaokul Başarı Puanı 60-79.99 arasında olanlar,

3. Ortaokul Başarı puanı 60’ ın altında olanlar

 

Öğrencinin Sekizinci Sınıfta Özürsüz Devamsızlık Durumu Yerleştirmeleri Etkileyecektir

 

Sekizinci sınıfta özürsüz devamsızlığı düşük olan öğrenci yerel yerleştirmelerde daha avantajlıdır. Özürsüz Devamsızlık Ölçütü dört düzeyde değerlendirilecektir:

 

1. Sekizinci sınıfta özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olanlar,

2. Sekizinci sınıfta özürsüz devamsızlığı 5,5-15  gün olanlar,

3. Sekizinci sınıfta özürsüz devamsızlığı 15,5-20  gün olanlar,

4. Sekizinci sınıfta özürsüz devamsızlığı 20 günden fazla olanlar,

Yerel Yerleştirme İşlemlerinde Yaş da Ölçüt Olarak Alınacaktır

LGS yerel yerleştirmelerinde yaşı küçük olan öğrenci önceliklidir.

 

2018 LGS Nakil yerleştirme işlemleri  dört dönem halinde gerçekleştirilecektir.

 

2018 LGS tercihlerinde yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde gerçekleştirilecektir.  4. Dönem nakil tercih başvurularının ardından hiçbir kuruma yerleşemeyen öğrenciler,  il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara kontenjan dahilinde ve 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yerleştirilecektir.  Tercih yapmayan ya da tercihleri doğrultusunda hiçbir kuruma yerleştirilemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilir.

Nakil tercih başvuruları 4 dönemde ve şu tarihlerde gerçekleştirilecektir:

1. 06-10 Ağustos 2018

2. 13-17 Ağustos 2018

3. 27-31 Ağustos 2018

4. 03-06 Eylül 2018

 

Özel Eğitim İhtiyacı olan Öğrencilerin Durumu

İlköğretim programını tamamlayan ve kaynaştırma eğitimi alacak olan, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ ile Ortaöğretim kademesi Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile engel türleri, ikametleri, dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöüretim kurumlarına 10-14 Eyül 2018 tarihleri arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirilecektir.

 

Merkezi Yerleştirmede Yerleştirme Öncelikleri

 

Merkezi yerleştirme  puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okul türleri; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarıdır.

 

Aynı kurumu tercih eden öğenciler arasında puan eşitliğinin olması durumunda, öğrencinin Ortaöğretim Başarı puanı, doğum tarihi, sınıf düzeyinde yıl sonu başarı puanları, özürsüz olarak devamsızlık yapılan gün sayısı ve tercih öncelikleri dikkate alınacaktır.

Ortaöğretim Başarı Puanı yüksek, sınıf genelinde yıl sonu başarı puanları yüksek, yaş olarak küçük, özürsüz devamsızlık gün sayısı az öğrenciler avantajlıdır.

 

Yasemin Şengör

Psikolojik Danışman


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi